Английски език, курсове по английски език

Английският като световен език
Понеже е толкова широко използван, английският често е смятан за "световен език", лингва франка на модерното време. Въпреки че английският не е официален език в повечето страни в света, той е най-често изучаваният втори език в света. Някои лингвисти смятат, че английският език поема от културата на целия свят и продължава да расте. Той е официален език на Европейския съюз, на ООН и на повечето международни атлетични организации като Международния Олимпийски Комитет.
Английският е езикът, който се учи най-често като чужд език в Европейския съюз(от 89% от учениците), следван от френския (32%), немския(18%) и испански (8%). В ЕС голяма част от населението твърди, че разбира английски до някаква степен. Например в Холандия 87% знаят английски, в Швеция 85%, в Дания (83%), Люксембург (66%), Финландия (60%), Словения (56%), Австрия (53%), Белгия (52%) и Германия (51%). В Норвегия и Исландия също има много хора, които могат да говорят английски.
Книги, списания и вестници на английски често са достъпни в целия свят. Английският също е най-често използваният език и в науката. През 1997 се появява изследване, според което 95% от научните статии са на писани на английски, макар че само половината от тях са написани от автори, на които английският е роден език.
Английският език се разпространява от Англия в останалата част от Британските острови, а след това във владенията на Британската империя, като Съединените американски щати, Канада, Австралия, Нова Зеландия, Малта. В резултат на това днес английският е официален език в много страни, сред които Индия, Пакистан, Република Южна Африка, Нигерия, Филипините и други.

Днес английският е трети по брой на говорещите, за които той е роден език. Английският се нарежда след китайския и испанския. Този сайт ще Ви помогне да прочетете обширна информация за предлаганите курсове и нива по английски език.
angliiski.net © 2023