Английски език, курсове по английски език

Beginner

Това ниво e началото на обучението по английски език и е предназначено за напълно начинаещи. По време на курса се добиват начални познания за езика по разнообразни теми. Курсистите се научават да разбират и съставят прости изречения, свързани с миналото, настоящето и бъдещето. В края на това ниво курсистите знаят около 800 думи, свързани с ежедневния живот. Придобиват се начални познания по четирите умения, които дефинират степента на владеене на един език – слушане, четене, говорене и писане. Ниво Beginner съответства на част от ниво А1 от европейската езикова рамка.

 

Elementary

Курсистите усвояват способности да разбират и осигуряват основна информация на теми като информация за себе и за семейството си, лични предпочитания, професии, обичайни дейности, предпочитани храни, дрехи и др., чувства и усещания, указване на посоки. Речниковият запас достига 1500 думи и се усвояват основни граматически построения. Нивото съответства на А1 и А2 от европейската езикова рамка.

 

Pre-intermediate

След завършването на това ниво обучаваните разбират и вземат участие в ежедневни разговори на по-прости и лесно разнообразни теми, както специфицират изказа си при излагането на тези, чувства и мнения. Имат способност да използват до около 3500 думи и задълбочават познанията си за английската граматика. Курсистите могат да съставят молби, писма, кратки съчинения и разкази. Съответства на ниво В1.

 

Intermediate

В това ниво курсистите придобиват способността да разбират и участват в разговори свързани с обичайни ежедневни въпроси и да изразяват мнения по абстрактни теми. Могат да използват свободно 5000 думи. Провеждат телефонни разговори и започват да различават разговорния от книжовния език. Обхваща части от нива В1 и В2.

 

Upper-intermediate

Обучаваните могат свободно да разбират и да вземат участие в разговори на по-широк кръг от теми, както и да се изразяват по-прецизно. Използват около 7000 английски думи и изрази. Имат твърдата способност да разграничават разговорен език от книжовния, могат да изпълняват различни писмени задачи като - писма, есета, доклади и други. Upper-intermediate е подходящо входно ниво за TOEFL или Cambridge курсовете. Обхваща ниво В2 и част от C1 от европейската езикова рамка.

 

Advanced

 

Курсистите са на ниво да комуникират свободно и да изразяват мисли и позиции на практика по неограничен кръг от теми. Това ниво позволява на курсистите да разширяват допълнително своя речников запас и да добият чувствителност към стилистични и лексикални разлики между отделни граматични конструкции. Курсистите са способни да усложняват по структура и съдържание текстове като официални писма, рецензии за книги, филми, и т.н. Съответства на ниво C1 от европейската езикова рамка.

Днес английският е трети по брой на говорещите, за които той е роден език. Английският се нарежда след китайския и испанския. Този сайт ще Ви помогне да прочетете обширна информация за предлаганите курсове и нива по английски език.
angliiski.net © 2023