Английски език, курсове по английски език

В днешни времена обучението по английски език е силно застъпено в началната, основната и средната степени на българската образователна система. Още с постъпването си в училище за първи път малките дечица започват обучението си по английски в паралел с граматическите правила на майчиния им език и така почти до края на образованието си. Макар това да е добра основа и след години упорит труд да напускаме училищната скамейка говорейки и пишейки на добър английски това не винаги е достатъчно.

Нивото на обучението в училищата дава свободата на общуване в ежедневни разговори, при туристически посещения в други страни или други не официални поводи. Дори в някои случаи може да бъде полезно при воденето на бизнес кореспонденция. Когато обаче става дума за ползването на английски език в определена професионална сфера тогава нещата стоят на съвсем друга плоскост. Малко са учебните заведения (в най-честия случай професионални гимназии и профилирани техникуми), които запознават учениците си със специфичните термини на английски в изучаваната дисциплина.

Истината е, че за да ползвате английски свободно в сферата в която работите, обучението което сте получили в училище най-вероятно няма да ви послужи пълноценно. Можете да говорите перфектен английски и да ви е трудно да комуникирате с колегите си от гилдията на научна конференция или да вникнете на 100 % в съдържанието на някои специализирани сайтове.

В стремежа си да запълнят тази празнина много хора са принудени да се самообучават и усъвършенстват без чужда помощ, за да бъдат достатъчно конкурентни на пазара на труда. Ние разбираме нуждите на тези хора и затова разработихме специализирани курсове за обучение по английски език за професионалисти. Те са насочени към работещи хора, силно профилирани в дадена професионална област и с необходимост от използването на английски език със специфични термини и комбинация от изрази.

 

Разбира се, можете и сами да търсите в речници и различни web ресурси думите, които са чужди за вас. Далеч по-ефективно е обаче да се доверите на професионалистите в областта на обучението по чужди езици. Сами ще се убедите, че систематизираната и изпитана методика на обучение на учебния център ще ви даде оптимални резултати – максимум знания с минимум усилия. Доверявайки се на нас вие не само ще спестите време, но и ще научите това, което ви е нужно без излишно наизустяване и без опасност от усвояване на думи, термини и фрази с неточно значение. Запишете се в нашите курсове по английски за професионалисти и вече нищо няма да ви спира да разгърнете вашия талант в работата.

Днес английският е трети по брой на говорещите, за които той е роден език. Английският се нарежда след китайския и испанския. Този сайт ще Ви помогне да прочетете обширна информация за предлаганите курсове и нива по английски език.
angliiski.net © 2023