Английски език, курсове по английски език

Основна информация

За над 309 милиона души английският е роден език (данни от 2005). Днес английският е трети по брой на говорещите, за които той е роден език. Английският се нарежда след китайския и испанския. Но ако съберем броя на хората, за които английският е роден език, с тези, които го говорят без да им е роден език, то тогава английският е вероятно най-разпространеният език на света, но е възможно и да е след китайския или да са равни по брой говорещи. Хората, за които английският е втори език, са между 470 милиона и над милиард, според това колко добре знаят английски. Някои твърдят, че пропорцията между хората, които говорят английски като роден и тези, на които е втори език е 3 към 1.

Страните с най-голям брой на хора, за които английският е роден език са (в низходящ ред): Съединените Американски Щати(248 милиона), Великобритания(58 милиона), Канада(17,7 милиона), Австралия (15 милиона), Ирландия (3,8 милиона), ЮАР (3, 7 милиона) и Нова Зеландия (3, 5 милиона). В страни като Ямайка и Нигерия също има милиони такива хора. Индия пък определено води по брой хора, на които английския е втори език. Лингвистът професор Дейвид Кристал твърди, че в Индия има повече хора, които говорят или разбират английски, от всяка друга страна в света. След Индия е Китай.

 

Английски език - Основа и опростени версии

За да се направи английският по-лесен за четене, има някои опростени версии на езика. Една основна версия е наречена „основен английски“, съставен от малък брой думи, създаден от Чарли Огден и описан в неговата книга. Езикът е създаден върху опростена версия на английския. Огерон казва, че ти трябват седем години да научиш английски, седем месеца да научиш есперанто и седем дни да научиш основен английски. Този английски се използва в някои училища, за да се дадат знания по английски за кратко време.
Огден не слага думи в основния английски, които могат да бъдат казани с няколко други думи (пример- ако little означава малък, то тази дума се използва за всичко, което е малко, като се изключват останалите синоними — small, tiny и др.) и той се опитва да направи езика леснодостъпен за всички, опитващи се да научат английски. Той също прави граматиката по-опростена, но я запазва възможно нормална за всички хора, които вече говорят английски.
Съществува също версия „опростен английски“. Той предлага внимателно избран и стандартизиран подбор на английския.

Днес английският е трети по брой на говорещите, за които той е роден език. Английският се нарежда след китайския и испанския. Този сайт ще Ви помогне да прочетете обширна информация за предлаганите курсове и нива по английски език.
angliiski.net © 2024